Kontakt:

Pod Zahradami 317
530 03 Pardubice


Links

zs-studanka.cz


ZŠ Studánka

Škola byla postavena jako pavilonová v areálu s arboretem vzácných keřů a stromů. Výuka na naší škole byla zahájena v roce 1963. Současnou podobu získala škola v roce 2000, kdy byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce jednotlivých budov.

Areál školy tvoří správní budova s jídelnou, knihovnou, školní kuchyňkou a audiovizuální učebnou. Třídy žáků 1. a 2. stupně jsou umístěny v 1.-5. pavilonu. Ve 4. pavilonu jsou kromě tříd umístěny učebny cizích jazyků (Aj a Nj), učebna zeměpisu a výtvarné výchovy. Do pavilonu odborných učeben docházejí žáci na předměty: fyziku, chemii, přírodopis a dílny. Rovněž jsou zde umístěny dvě počítačové učebny, které jsou dohromady vybaveny 16 počítači připojenými na internet, scannerem a tiskárnami. Pro sportovní vyžití slouží sportovní hala s tělocvičnou, gymnastickým sálem, místností vybavenou pro stolní tenis a dvě hřiště.

Na tříhektarovém pozemku můžeme vidět malou "botanickou zahradu", kterou tvoří 70 druhů stromů a keřů s velmi pestrým druhovým obsazením. V arboretu je vysázeno osm druhů vrb, devět druhů smrků, tři druhy břízy, několik druhů topolů a mnoho dalších. Malou zajímavostí je, že některé stromy pocházejí až z Kavkazu, Japonska nebo Severní Ameriky a náklady na jejich koupi nejsou nijak nízké.

30/4/2007