Členové redakce

M. Bartoníčková, D. Dušková, M. Hodaňová, P. Mejdrová, M. Pohlová, J. Žaloudková, T. Česálek, K. Kabešová, D. Klívar, A. Lišková, L. Ptáčníková, J. Šindler, D. Štverák, L. Trojanová, L. Volfová, A. Zálišová


Korektor

Robert Hlaváček


Grafická úprava

Jiří Mandys


Links

Katalpa1_1

Katalpa1_2

Katalpa1_3

Katalpa1_4-5

Katalpa_přehled


Pozor! Začínáme!

Až dosud totiž naší škole něco takového chybělo. Časopis, který by informoval o všem zajímavém, co se na ZŠ Studánka a v jejím okolí děje. A proto se skupina mladých novinářů ze 7. a 8. třídy rozhodla "zasadit" tuto Katalpu. Slibují, že se o ni budou starat, jak nejlépe dovedou a že ji budou pravidelně "zalévat" samými vtipnými a zajímavými články. Věří, že Katalpa vždy a spolehlivě uhasí čtenářovu žízeň po kvalitních informacích a zábavě. Popřejme jim v této bohulibé činnosti mnoho zdaru!

Časopis 1

První ročník vycházel ve školním roce 2001-2002. Vyšlo celkem pět čísel a dvě přílohy věnované výrobě jednoduchých vánočních dárků a žákovským pohádkám. Na jeho vydávání se podílelo 16 redaktorů ze 7. a 8. tříd.

30/8/2002