Kontakt:

Pod Zahradami 317
530 03 Pardubice


Links

zs-studanka.cz


Redakce

Redakční zápisník

Na první schůzce novinářského kroužku se sešlo 16 žáků ze sedmých a osmých tříd. Během setkání se živě diskutovalo o názvu časopisu a jeho jednotlivých rubrikách. Vítězným návrhem po posledním kole hlasování se stal název Katalpa, podle stromu, který je symbolem naší školy.

Ve druhém roce se novinářský kroužek rozšířil na 23 novinářů a spolupracovníků redakce. Mladí redaktoři podruhé navštívili studio Českého rozhlasu Pardubice. Během roku jsme se zapojily do dvou soutěží "O nejlepší školní časopis". Vychází také první webová podoba časopisu.

Během třetího roku se do činnosti časopisu zapojilo 18 dětí. Navštívily rádiové studio Českého rozhlasu, kde měly možnost si vyzkoušet, jak se natáčí rozhovor. Během roku se časopis zúčastnil třetího kola soutěže "O nejlepší školní časopis" pořádaného společností Transgas s.r.o.. Vychází další webová podoba časopisu.

V loňském roce pracovalo v redakci 17 redaktorů. Vypravili jsme se na den otevřených dveří do Českého rozhlasu Pardubice. Vychází prozatím poslední číslo časopisu Katalpa.

Za čtyři roky se v redakci Katalpy vystřídalo 41 redaktorů. Všem jim patří poděkování za práci, kterou udělali, spojené s přáním mnoha úspěchů.

V posledních letech připravuji časopis žáci naší školy, kteří pod vedení svých třídních učitelů nebo vyučujících českého jazyka připravují články do Katalpy.

30/4/2007